ייפוי כוח מתמשך: למען השקט הנפשי

חוששים כי תאבדו את הכשירות הקוגניטיבית לקבל החלטות במגוון תחומים? מודאגים מפני מינוי אפוטרופוס? ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חדש שיאפשר לכם להיערך מראש

  • ייפוי כוח
עו"ד ונוטריון אפרת דרור, בשיתוף אתר zap משפטי, בשיתוף עו"ד ונוטריון אפרת דרור
ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חדש, המאפשר, בין היתר, לאדם צלול, בעל יכולת קבלת החלטות, להחליט כיצד יתנהלו חייו, אם וכאשר יאבד את צלילותו (צילום: ShutterStock)

הפחד הגדול של כל אחד מאתנו הוא כי יבוא היום והמוח כבר לא יתפקד כמו שאנחנו רגילים. ייפוי כוח מתמשך הוא קונסטרוקציה משפטית חדשה, המאפשרת לנו לשלוט במה יקרה, אם וכאשר חלילה היום הזה יגיע.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר היערכות מוקדמת

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חדש, המאפשר, בין היתר, לאדם צלול, בעל יכולת קבלת החלטות, להחליט כיצד יתנהלו חייו, אם וכאשר יאבד את צלילותו. כלי משפטי זה, שהובא הנובע מכוח תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (2016) שם לו למטרה להחיל תפישה משפטית המאזנת בין ההגנה על האדם שכשירותו נפגעה, לבין חירותו כאשר חוק האדם וחירותו עומד כנר לרגלי המחוקק.
מדובר בתיקון רחב היקף המתקן עניינים רבים בחוק, בעיקר בנוגע לאפוטרופסות ולחלופות לה.התיקון מביא עמו בשורה משמעותית לאנשים עם מוגבלות ולחברה כולה ומאפשר לאנשים עם מוגבלות להחליט על חייהם, לבחור, לטעות וללמוד מטעויות.

על פי התיקון, לא ימונה לאדם אפוטרופוס אם ישנן חלופות המגבילות פחות את עצמאותו. עקרון זה תואם את אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.

כך למשל, ייפוי הכוח המתמשך הוא מסמך שנערך מראש, בשעה שהאדם צלול ושקול בדעתו. האדם קובע את אופן הפעולה ודרכי הפעולה בעניינו. ייפוי הכוח המתמשך נועד להיכנס לתוקף עבור אנשים עם מוגבלויות כמו גם במצבים כגון דמנציה או אלצהיימר, או מצבים נפשיים אחרים, בהם הממנה לא יוכל לקבל החלטות בענייניו בצורה שקולה ויזדקק לאדם אחר שיעשה זאת במקומו.

אפוטרופסות: כלי שנועד למקרי קיצון

עד לאחרונה, אפוטרופסות היתה הכלי המשפטי שמשל בכיפה, מכוח חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, במקרים או במצבים בהם האדם אינו כשיר משפטית, מבחינה פיזית או נפשית ונעדר מסוגלות לנהל את ענייניו באופן עצמאי.

האפוטרופוס ממונה על ידי בית המשפט, הקובע - בהתאם ליכולתו של האדם ("החסוי") - אם הוא ימונה על ניהול כל ענייניו או רק על חלק מהם. בית המשפט אמנם מבקר את פעולותיו של האפוטרופוס, אך האפוטרופוס פועל כראות עיניו ומקבל את ההחלטות בענייני החסוי על פי צרכיו.

המהלך של מינוי אפוטרופוס לאדם הוא מהלך קיצוני, מאחר שמדובר בפגיעה בחירותו של האדם לנהל את ענייניו כרצונו. מסיבה זו כאמור, תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מאפשר את הקונסטרוקציה של ייפוי כוח מתמשך.

יש לשים לב לכך שעורך הדין אשר עורך את ייפוי הכוח, אינו מיופה הכוח (צילום: ShutterStock)

החידוש המשפטי: ייפוי כוח מתמשך - כלי עצמאי לתכנון עתידי

לעומת הליך האפוטרופסות, ייפוי הכוח המתמשך הוא כלי המעודד שיתוף בהחלטות ומאפשר לכבד בצורה רחבה יותר את עצמאותו של הפרט. זהו כלי פרטי שאינו מערב את בית המשפט (למעט במקרים חריגים המצריכים את אישור בית המשפט).

כך, פרט אשר חושש שמא ילקה במחלה אשר תפגע בכשרותו הנפשית, כגון דמנציה או אלצהיימר, או לחילופין אדם בעל הפרעה נפשית אשר עלול להיות נעדר יכולת משפטית בזמנים כאלה או אחרים, יכול לקבוע באמצעות ייפוי כוח מתמשך, הוראות לניהול ענייניו.

שמירת חירותו של הממנה

הכלי מאפשר לשמור על חירותו של האדם הממנה עד כמה שרק ניתן במצבו, מאחר שהפרט לא רק בוחר את מיופה הכוח שלו כרצונו, אלא גם מתאר בייפוי הכוח באופן מפורט את אופן ניהול ענייניו כמו גם באיזה עניינים מיופה הכח יהיה רשאי לפעול. כך למשל, יכולה להיות הפרדה כאשר מייפה הכח (הממנה) יכול להחליט שעל העניינים הרכושיים ימונה X ועל עניינים רפואיים ימונה Y.

כך, הוא יכול לתת הוראות מדויקות כיצד לפעול בנוגע לרכוש, במקרה שמדובר בעניינים רכושיים וכיצד לנהוג בענייניו הרפואיים כמו גם בכל עניין אחר.

ובכל זאת האם קיימות פעולות אסורות על ידי מיופה הכוח?

החוק מפרט פעולות שבנוגע אליהן, לא ניתן למנות מיופה כוח. מדובר בפעולות אשר באופן כללי, עשויות לפגוע בכבוד האדם וחירותו של הפרט כגון: המרת דתו, קבלת החלטות שאותו מייפה כוח היה מוסמך לעשות בשם אדם אחר, מסירת ילד לאימוץ, הצבעה בבחירות, עריכת צוואות של מייפה הכוח וקבלת החלטות על פי חוק: "החולה הנוטה למות". כמו כן, יש סמכויות שהחוק מונה, הניתנות להאצלה למיופה הכוח אך ורק באישור בית המשפט.

מיהו אם כן מיופה הכוח?

יש לשים לב לכך שעורך הדין אשר עורך את ייפוי הכוח, אינו מיופה הכוח. יודגש כי מיופה הכוח עשוי להיות בן משפחה או קרוב של מייפה הכוח ו/או בעל מקצוע (עו"ד/רו"ח) ו/או כל אדם אחר אשר מייפה הכוח בוחר.

על מיופה הכוח להיות בגיר מעל גיל 18, הפועל באופן עצמאי (ולא כזה שמונה לו אפוטרופוס). בנוסף, קיים תנאי כי מיופה הכוח אינו מספק לממנה (למייפה הכוח) טיפול רפואי או מגורים. לגבי מיופה כוח לענייני רכוש, קיים תנאי כי הוא לא הוכרז כפושט רגל או בעל הגבלות בנקאיות (לקוח מוגבל בבנק).
כמובן שמיופה הכוח חייב לנהוג במסירות ובתום לב כאשר לנגד עיניו נמצאים ענייניו של מייפה הכח ולא ענייניו שלו. עם זאת, על אף שייפוי הכוח כולל הוראות מפורטות של מייפה הכוח כיצד לנהוג בענייניו, מומלץ לבחור באדם קרוב ומהימן כזה שיש לממנה היכרות עמוקה עימו.

מיופה הכוח יקבל שכר רק אם צוין מראש בייפוי הכח ונקבע שיעורו, והוא יהיה זכאי גם להחזר הוצאותיו בגין ניהול ענייניו של מייפה הכוח, מתוך נכסיו של מייפה הכוח.

עורך הדין כ"שומר סף" בייפוי כוח מתמשך

לעורך הדין העורך את ייפוי הכוח תפקיד מרכזי ולא פחות חשוב מאחר שמשמש מעין שומר סף, המוודא כי ייפוי הכוח נערך כשורה. כך, למשל: "מבלי שהפעילו על מייפה הכוח לחץ או השפעה בלתי הוגנת". על עורך הדין לוודא היטב כי האדם הממנה מבין היטב את בקשתו, את טיב ייפוי הכוח ואת השלכותיו. כמו כן, על עורך הדין להסביר למייפה הכוח את החלופות המשפטיות הקיימות בדין, המשמעויות השונות של בחירותיו בייפוי הכוח, העניינים שניתן לכלול בו וכיו"ב.

יש לשים לב, כי רק עורכי דין שעברו הכשרה בנושא על ידי משרד המשפטים, רשאים על פי דין לערוך ייפוי כוח.

לסיכום - ייפוי כוח מתמשך הוא אמצעי משפטי חדש, אשר נועד, בין היתר, לאפשר לכל אדם להיערך למצב שבו חלילה לא יהיה כשיר בדעתו לנהל את ענייניו כמו גם לאנשים בעלי הפרעות נפשיות אשר במצבים מסוימים אינם כשירים לניהול ענייניהם. כאשר היתרון הגדול של אמצעי משפטי זה, הינו מתן חופש בחירה לאדם לבחור כיצד היה רוצה שינוהלו ענייניו. בייפוי הכח יש להתייחס גם למועד פקיעתו באופן ובצורה הברורה ביותר הן לממנה והן למיופה הכח.

יש לוודא כי ייפוי הכוח נעשה באופן תקין, בהתאם לכללים הקבועים בחוק והמתוארים לעיל וכי נערך על ידי עורך דין מוסמך משרד המשפטים לכך.

עו"ד ונוטריון אפרת דרור עוסקת במשפט מסחרי, דיני תאגידים, חוזים ומקרקעין. בנוסף, עורכת הסכמי ממון, צוואות ובעלת הסמכה לייפוי כוח מתמשך.

טלפון ליצירת קשר: 077-2314537

הכתבה נכתבה בשיתוף אתר zap משפטי

* המידע המוצג בכתבה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהליכים. כל המסתמך על המידע המופיע בכתבה עושה זאת על אחריותו בלבד.

walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully