תפקידו וחשיבותו של הנוטריון - כל מה שצריך לדעת

מהו נוטריון? מי רשאי לשמש כנוטריון ואיזו הכשרה עליו לעבור? מדוע יש חשיבות כה גדולה לאישור נוטריוני ומתי יש בו צורך? כל התשובות בפנים

  • נוטריון
עו"ד ונוטריון יעקב רוזנשיין, בשיתוף אתר zap משפטי, עו"ד ונוטריון יעקב רוזנשיין, בשיתוף אתר zap משפטי
(צילום: ShutterStock)

אישור נוטריוני נדרש לעיתים קרובות במסגרת הליכים משפטיים ו/או מנהליים והוא בעל חשיבות משפטית רבה, מאחר שהוא מעניק למסמך תוקף משפטי ו"חוסך" את הצורך בהבאת ראיה נוספת לאמיתות המסמך ו/או אישורו.

מפאת משקלו המשפטי הרב של האישור הנוטריוני, קובע חוק הנוטריונים (תשל"ו-1976) כללים ברורים, הן באשר למי שרשאי לקבל רישיון נוטריון, הן באשר לסמכויותיו והן באשר למגבלותיו.

מיהו נוטריון?

לא כל אדם יכול להיות נוטריון, אלא רק עו"ד שעומד בקריטריונים הקבועים בחוק, שעבר הכשרה ייעודית מטעם משרד המשפטים ואושר ע"י ועדה מיוחדת של מחלקת נוטריונים במשרד המשפטים.
על פי החוק, כשיר לשמש כנוטריון: עו"ד, אזרח ישראל, העוסק בעריכת דין 10 שנים לפחות (מהן לפחות שנתיים בישראל), שלא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

רק בהתקיים כל התנאים האלה, יכול עו"ד לקבל רישיון נוטריון, המאפשר לו לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים הדורשים אישור נוטריוני.

מה תפקיד הנוטריון?

כאמור, תפקידו של הנוטריון הוא לאשר ולאמת מסמכים משפטיים שונים. חתימת נוטריון נחשבת ע"י ביהמ"ש כאישור, הן באשר למקוריות המסמך, הן באשר לזיהוי ואימות פרטי החותם עליו והן כראייה קבילה ואיכותית בביהמ"ש.

בסעיף 7 לחוק מפורטות סמכויות הנוטריון:
(1) אימות חתימות על מסמכים;
(2) עריכת מסמך נוטריוני הדרוש לצרכי שימוש בחו"ל, לרבות נציגות של מדינת חוץ בישראל;
(3) אישור ואימות חתימות על ייפויי כוח ו/או מסמכים כלליים;
(4) אישור העתק צילומי למסמך;
(5) אישור נכונות תרגום מסמך;
(6) אישור הצהרה;
(7) אישור חיים (לאשר כי אדם מסוים חי);
(8) אימות רשימת מצאי;
(9) עריכת תיעוד של מסמך סחיר;
(10) אימות הסכם ממון בין בני זוג, טרם נישואיהם: אישור נוטריון על הסכמי ממון בין בני זוג, שנחתמו טרם נישואיהם, נחשב זהה בחשיבותו ונפקותו המשפטית כאישור של שופט;
(11) אישור צוואה - בנוסף לסמכויות המפורטות בחוק זה, קובע חוק הירושה (תשכ"ה-1965) כי נוטריון מוסמך לאשר עשיית צוואה (צוואה נוטריונית). צוואה זו נחשבת כצוואה שנחתמה בפני רשות, כשם שמוסמך לכך שופט.

(צילום: ShutterStock)

מהי המשמעות המשפטית של אישור נוטריוני?

כאמור, לאישור נוטריוני יש חשיבות משפטית רבה. ע"פ החוק: "אישורו של נוטריון יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור".

בנוסף, קובע החוק כי חתימות על ייפוי כוח כללי וייפוי כוח לביצוע עסקאות במקרקעין מחייבות אישור נוטריוני. ייפויי הכוח לא יהיו בני תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם. הסיבה לכך היא שמדובר בחתימה על מסמך שאינו ניתן לביטול (למשל: לקיחת משכנתא). לכן, המחוקק רצה להגן על החותם, לוודא שהחתימה מתבצעת מרצונו החופשי ומתוך הבנה מלאה של השלכותיה ולהעניק לחתימה עצמה תוקף משפטי.

ישנם חוקים נוספים המעניקים סמכויות לנוטריון. כך, למשל: חוק אימוץ ילדים (התשמ"א-1981) קובע כי בקשה לאישור עמותה לאימוץ בין ארצי תהיה מלווה בחוות דעת על הדין הזר, הכוללת תרגום של החוק הזר הנוגע לעניין, ומאושר על ידי נוטריון.

מהו אפוסטיל?

ישנם מצבים שבהם יש צורך באימות של מסמך נוטריוני שנחתם בארץ בעת השימוש בו בחו"ל (למשל: כחלק מתפקידם של נציגים דיפלומטיים ונציגים קונסולריים של ישראל). כדי לאפשר זאת, נוצר מוסד האפוסטיל (Apostille).

ע"פ אמנת האג לביטול הצורך בחקיקה למסמכי חוץ ציבוריים - אמנה בינלאומית שנחתמה בהאג בשנת 1961 ומדינת ישראל נכללת בין חבריה, ועפ"י תקנות לביצוע האמנה משנת 1993 - רשאי עובד ציבור ישראלי (פקיד ביהמ"ש שהוסמך לכך ו/או עובד משרד החוץ) לאשר כי מסמך נוטריוני מסוים אכן נחתם ע"י נוטריון ישראלי מוסמך.

אישור זה (האפוסטיל) תקף בכל מדינה החתומה על האמנה, והוא דרוש כדי לאמת כי הנוטריון שביצע וערך את האישור הנוטריוני אכן מוסמך במדינתו לחתום על מסמך זה.

מהי צורת המסמך הנוטריוני?

תקנות הנוטריונים (תשל"ז-1977) קובעות את הדרך הספציפית שבה צריך להיערך ולהיחתם אישור נוטריוני, עד לרמת סוג הנייר ורוחב השוליים. כך, ע"פ התקנות:

• אישור נוטריוני ייערך בעברית או בערבית. במקרה הצורך, ניתן לערוך אותו גם באנגלית ו/או בשפה נוספת, בתנאי שהעריכה בשפה אחרת תהיה בנוסף לעברית או לערבית.
• על האישור לשאת את חתימתו וחותמתו של הנוטריון. החותמת היא חותמת לחץ עשויה מתכת, שעליה מצוינים פרטי הנוטריון בעברית ובאנגלית.
• לאישור הנוטריוני יצורף מסמך הנקשר בסרט אדום ועליו תגית אדומה. בתום האישור, התג והסרט נחתמים ע"י חותמת הלחץ.

מהי אחריות הנוטריון?

לאור הכוח הרב שיש בידי הנוטריון, קובע החוק תקנות ומגבלות רבות, הנוגעות לאתיקה המקצועית והתנהלותו האישית והמקצועית של הנוטריון. כך, למשל:
• נוטריון אינו יכול לעבוד כשכיר;
• נוטריון אינו יכול להיות בשותפות עם מי שאינו נוטריון;
• חל איסור על נוטריון לשדל מישהו כדי שישכור את שירותיו;
• המידע שנמסר לנוטריון הוא בחזקת חיסיון. לכן, חל איסור על הנוטריון להשתמש במידע זה, שלא לצרכי אותו אדם.

בנוסף לכך, החוק אוסר על נוטריון לקבוע לעצמו את התעריפים עבור השירותים השונים, אלא מחייב גביית תעריפים זהים הקבועים בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים, תשל"ט-1978).
כאמור, כל אלה נועדו כדי להגן על הציבור ולוודא כי האישור הנוטריוני אכן יינתן בתום לב, מתוך שיקולים נכונים ולאחר בחינה נאותה של העובדות.

לסיכום: אישור נוטריוני הוא אישור בעל תוקף משפטי מהותי. לכן, נקבעו חוקים ותקנות מחמירות, הן באשר לקבלת רישיון נוטריון, הן באשר להתנהלות המקצועית והן באשר לאחידות המסמכים.

עו"ד ונוטריון יעקב רוזנשיין עוסק בתחומים נרחבים של המשפט האזרחי.
סייעה בהכנת הכתבה: יערית טרבלסי, כתבת zap משפטי.

טלפון ליצירת קשר: 077-9971312
הכתבה נכתבה בשיתוף אתר zap משפטי

* המידע המוצג בכתבה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהליכים. כל המסתמך על המידע המופיע בכתבה עושה זאת על אחריותו בלבד.

walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully