חוזרים לעבודה? כל מה שצריך לדעת על הזכויות שנצברו בזמן החל"ת

עובדים רבים בשנה האחרונה מצאו את עצמם יוצאים לחופשה ללא תשלום (חל"ת), מה שהוביל לשאלות רבות בנוגע לצבירת הזכויות שלהם בתקופה זו. כעת, כאשר רבים שבים לעבודה, חשוב לעשות קצת סדר בנושא

עו"ד שמעון צור, בשיתוף zap משפטי
02/03/2021
אישה במשרד בזמן קורונה. ShutterStock
חוזרים למשרד? מצוין. אבל מה מגיע לכם על החל"ת?(צילום: ShutterStock)

חופשה ללא תשלום, אותה חופשה משונה שלפתע אחוז גדול מהעובדים בישראל יצא אליה בתקופת הקורונה, היא חופשה שאיננה מוסדרת בחוק. היא לרוב תהיה מוסדרת בכל מקרה לגופו, עם החלטה על ההוצאה לחופשה, ובמקרים מסוימים תהיה מוסדרת בהסכם קיבוצי.

בתקופה זו, רבים מהעובדים שהוצאו לחל"ת מתחילים לחזור לעבודה, ומעסיקים רבים משלבים מחדש את העובדים שלהם או לחליפין, מעסיקים עובדים חדשים. אם הוצאתם לחל"ת, חשוב לדעת מה הם הזכויות שלכם שנצברו, האם המעסיק מחויב להחזיר אתכם לעבודה אם העסק ממשיך לפעול ועוד.

מהי מערכת היחסים בין העובד למעביד בזמן החל"ת?

יחסי עובד מעביד - בזמן החופשה ללא תשלום, מערכת היחסים בין העובד למעביד נמשכת ללא פגיעה. המשמעות של כך מבחינת העובד היא שהוא עדיין מחויב בחובות סודיות, נאמנות ואיסור פגיעה באינטרסים של המעביד. כמו כן, המשמעות היא שלא מדובר בפיטורין.

השעיית חוזה העבודה - הפסיקה קבעה כי בזמן החל"ת, חוזה העבודה מושעה ולאחר חזרה מהחופשה, הוא חוזר לאותו מצב שהיה בעת היציאה לחופשה.

מהן הזכויות של העובד בזמן חל"ת?

בזמן החל"ת, העובד לא ממשיך לקבל את רוב הזכויות שלו באופן רציף.

ביטוח לאומי - העובד זכאי לכך שהמעביד ישלם עבורו ביטוח לאומי במשך חודשיים, אם העובד לא עובד במקום עבודה אחר באותו זמן. דמי הביטוח יהיו בגובה של 6.57% משכר המינימום. על פי תקנות הביטוח לאומי, המעביד רשאי לנכות מכל סכום המגיע לעובד את דמי הביטוח ששילם כאמור.

פנסיה - בזמן החל"ת (שאינו חל"ת לאחר חופשת לידה של אישה), המעסיק אינו חייב להפריש את ההפרשות לפנסיה עבור העובד.

ימי חופשה והבראה - ימי החופשה ללא תשלום לא נספרים לעניין צבירת ותק ימי חופשה או דמי הבראה בעבודת העובד ועל כן לאחר החזרה לעבודה, ימי החופשה ימשיכו מאותה נקודה לפני השעיית העבודה. ימי ההבראה אינם ייצברו בתקופה זו והתקופה לעניין ימי ההבראה תמשיך מאותה נקודה של הפסקה העבודה, לאחר החזרה לעבודה.

פיצויי פיטורים - 14 הימים הראשונים של החל"ת בלבד ייצברו לטובת חישוב סכום פיצויי פיטורים לפי תקנה 10 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964.

פיצויים, ימי חופשה, פנסיה - מה עושים עם כל אלו אם הייתי בחל"ת?(צילום: ShutterStock)

עם זאת, יש לציין כי לצורך זכאות לפיצויים נדרשת שנת עבודה רציפה אצל אותו מעביד אחד או אותו מקום עבודה. בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, תקופת החל"ת אינה קוטעת את הרציפות בעבודה הנדרשת לצורך זכאות לפיצויי פיטורים. כלומר, אמנם תקופה של חל"ת לא תיספר כלק משנת העבודה הנדרשת, אך מאידך, היא גם לא תקטע את הרציפות בין התקופות שלפני ואחרי החל"ת.

דמי אבטלה - במצב של הוצאה כפויה לחל"ת, לאחר חודש של חל"ת ישנה זכאות לדמי אבטלה.

חופשת לידה - עובדת שיוצאת לחופשת לידה זכאית לצאת לחל"ת רק אם צברה תקופת עבודה של 12 חודשים. תקופת ההיעדרות המותרת בחל"ת היא פועל יוצא של מספר חודשי העבודה שקדמו ללידה. לגבי זכות זו, נקבע בפסיקה כי תקופת חל"ת קוטעת את הרציפות שבין שתי תקופות, ותקופת העבודה לפני החל"ת לא תיספר לעניין זה. חשוב להדגיש כי פסיקה זו ניתנה כאשר החוק עדיין דרש במפורש רציפות בעבודה לצורך זכאות לחל"ת לאחר חופשה הלידה וכיום, החוק ישתנה. ייתכן כי אם העניין יידון מחדש כיום, תינתן הלכה חדשה בשל השינוי שנעשה בחוק, אך הדבר אינו מתחייב. יודגש, כי כל עוד לא ניתנה הלכה אחרת, זהו החוק החל.

האם גם עובדים שעתיים שיצאו לחל"ת זכאים לאותם הזכויות?

אותם הכללים של החל"ת חלים בצורה שווה גם על עובדים שעתיים אשר עובדים במקום עבודה קבוע, במסגרת עבודה שמשלמים בה לפי שעה.

האם מותר לפטר או להתפטר בזמן חל"ת?

הוצאה לחל"ת לתקופה ארוכה או לתקופה שאינה מוגדרת יכולה במקרים מסוימים להיחשב כפיטורים. על כן, במקרים מסוימים על המעסיק לערוך שימוע כדי לתת לעובד הזדמנות להציג את טענותיו לפני החל"ת, אם ייחשבו כפיטורין. העובד רשאי להתפטר ולבקש פיצויי פיטורים במקרה של חל"ת לתקופה לא מוגדרת או ארוכה. הכוונה שאם נגמרה תקופת החל"ת ועדיין המעסיק לא החזיר העובד למקום עבודתו, והעובד הצהיר כי הוא מוכן לחזור, אז הוא יכול לצבור את הותק של תקופת החל"ת לעניין פיצויי הפיטורים.

האם ניתן להוציא את העובד לחל"ת באופן כפוי?

בפסיקה נקבע כי הוצאה לחופשה בלא תשלום, לפרק זמן בלתי מוגדר (ולא לתקופה קצרה) מהווה פיטורין הלכה למעשה. יש לציין כי גם אם העובד חזר בו לאחר זמן מסוים, וביקש מהעובד לחזור לעבודה, עדיין זה נחשב פיטורין ולעובד יש זכות להחליט אם רוצה לחזור לעבודה או לא. אם הוא לא מעוניין לחזור לעבודה, ההוצאה לחל"ת תהווה פיטורים (דב"ע נב/125 - 3 שוכרי סאלם יעקב עאצי ואח' נ' ליר תעשיות לבידים בע"מ, ניתן בבית-הדין הארצי לעבודה ביום 28.1.1993).

בנוסף, הפסיקה קבעה שהוצאה כפויה לחל"ת מהווה פיטורין. לפי פסיקה זו, הוצאת עובד לחופשה כפויה ללא תשלום היא למעשה פיטורי העובד והעובד זכאי בעקבות זאת לפיצויי פיטורין וזכויות אחרות כמפוטר (ע"ע 10/03 גליה פיליפוביץ נ' סי.פי.אס מחשבים והנדסה בע"מ, ניתן בבית-הדין הארצי לעבודה ביום 21.2.2005).

לסיכום, בזמן ההוצאה לחל"ת, תקופת העבודה מושעית. ברוב המקרים, הזכויות שנצברו לעניין ימי ותק לדמי חופשה, דמי הבראה וכד' ימשיכו מאותה נקודה שהופסקו במועד היציאה לחל"ת. עם זאת, במקרה של הוצאה כפויה לחל"ת או של הוצאה לחל"ת לתקופה ארוכה בלתי מוגבלת, עניין זה ייחשב פיטורין והעובד זכאי לדרוש את הזכויות המגיעות לו במקרה של פיטורין כמו פיצויים. במקרה של חזרה לעבודה, חשוב לדעת ולהבין אילו זכויות נצברו במהלך התקופה לעניין ימי ותק, ימי חופשה, דמי הבראה וימי חל"ת לאחר לידה ואילו לא ומומלץ לשוחח על כך עם המעסיק.

עו"ד צור הינו מגשר עסקי, בורר עסקי וליטיגטור, יועץ משפטי ונאמן למנכ"לים ובעלים של חברות פרטיות ובינוניות.

טלפון 077-3336294

הכתבה באדיבות Zap משפטי

המידע המוצג בכתבה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהליכים. כל המסתמך על המידע המופיע בכתבה עושה זאת על אחריותו בלבד

  • חל"ת
  • קורונה
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully