המכללה ביטלה מלגה שאושרה: פעולה חוקית או נקמנות גרידא?

סטודנט במרכז הבינתחומי התבשר כי המכללה החליטה לבטל את המלגה שאושרה לו, לאחר שגילתה כי הסטודנט הגיש נגדה תובענה ייצוגית

הכתבה במימון עו"ד פנחס מיכאל אור, בשיתוף zap משפטי
15/09/2020
דולרים. ShutterStock
מלגה(צילום: ShutterStock)

מודעה זו מומנה על ידי הכותב שלה, עו"ד פנחס מיכאל אור

במהלך החודשים אפריל ומאי הוגשו שלוש תובענות ייצוגיות על סך כולל של 120 מיליון שקלים כנגד מספר מוסדות אקדמיים בישראל, בהם המרכז הבינתחומי בהרצליה. במסגרת התובענות שהוגשו לבית המשפט דרשו הסטודנטים החזר חלקי של שכר הלימוד לאור הפסקת הלימודים הפרונטליים במהלך תקופת הקורונה.

על פי טענתם, שכר הלימוד המלא עבור שנת הלימודים תש"פ כולל תשלום עבור שירותים נלווים כגון דמי שמירה ואבטחה, דמי רווחה, ניקיון, חשמל, מים, תחזוקה, חנייה ותשלומים דומים אחרים. כיוון שבתקופת הקורונה לא נערכו הלימודים בקמפוס, הסטודנטים לא קיבלו את אותם שירותים נלווים, ולפיכך מתבקשים המוסדות להשיב להם את החלק היחסי של תשלומים אלו.

עורך הדין פנחס מיכאל אור(צילום: אתר רשמי, ZAP משפטי)

המלגה מאושרת

אחד התובעים הוא א', סטודנט בשנה השנייה ללימודיו במסלול מדעי המחשב של המרכז הבינתחומי בהרצליה. עם תחילת משבר הקורונה, זמן רב לפני שהחלה להירקם התביעה הייצוגית, נתקלה משפחתו של א' בבעיות כלכליות שהקשו על תשלום שכר הלימוד כסדרו.

בניסיון להמשיך את לימודיו כסדרם למרות הכל, הגיש א' בקשה לעבור למסלול לימודים מקביל, זהה כמעט לחלוטין, ששכר הלימוד בו נמוך בכמעט עשרת אלפים שקלים לשנה. לאחר כחודש וחצי של פניות חוזרות ונשנות, הודיע לא' דיקן המסלול כי אמנם לא ניתן לעבור בין מסלולים מסיבות שאינן אקדמיות, אך המכללה מוכנה להעניק לו מלגה חד פעמית שתאפשר לו להמשיך בלימודיו.

המכללה חוזרת ובה ומבטלת את המלגה

במועד אישור המלגה, ראשי המכללה לא היו מודעים לכך שא' הוא אחד הסטודנטים העומדים מאחורי אותה תובענה ייצוגית שהוגשה נגדם. משנתגלה מידע זה חמישה ימים לאחר ההודעה על אישור המלגה, קיבל א' הודעה נוספת.

בהודעה מיום 18.5.20 שלח דיקן המכללה מייל לא' בו אישר כי א' יקבל המלגה, על אף שהובא לידיעתו כי הוא אחד ממגישי התביעה הייצוגית. עוד ביקש הדיקן שעורכי הדין של א' יצרו קשר עם עורכי הדין של המכללה כדי לעדכן את בית המשפט באישור המלגה, וכך אכן נעשה.

הודעת המרכז לתלמיד(צילום: יח"צ)

עו"ד פנחס מיכאל אור, המייצג את א' ומגיש התובענה הייצוגית נגד המרכז הבינתחומי ו-21 מוסדות אקדמיה נוספים מספר: "בהתאם לבקשת הדיקן התקיימה שיחה בין עורכי הדין של הבינתחומי וביני, וסוכם כי הצדדים יעדכנו את בית המשפט בדבר קבלת המלגה וינסחו הודעה משותפת בעניין. למרות זאת, הוסיף וציין בשיחה עו"ד הבינתחומי כי "יפעל לביטול המלגה - סטודנט שתובע אותנו לא יקבל מלגה". חשבתי שהוא מתבדח, והבהרתי לו כי מדובר במתן ייעוץ ללקוח בניגוד לדין. בדיעבד, הסתבר כי זו אכן העצה שהנהלת הבינתחומי קיבלה ופעלה לפיה".

הענשת סטודנט שפעל בתום לב

בניגוד לסיכום בין הצדדים, החליטה המכללה, בעצת עורכי דינה, לבטל את המלגה באופן חד צדדי וללא כל סמכות שבדין. בהודעה שנשלחה לסטודנט ביום 27.05.20 נכתב כי "על פי ייעוץ משפטי שניתן למרכז הבינתחומי. המרכז מנוע מהענקתה של המלגה וזאת לאור שאין מקום למתן הטבה כספית לתובע ייצוגי".

הודעת המרכז על ביטול המלגה(צילום: יח"צ)

התנהלות המכללה מעלה מספר שאלות משפטיות ומוסריות ובהן: כיצד ניתן, חוקית ומשפטית, לבטל מלגה שכבר אושרה? מדוע המכללה מקבלת כ"ראה וקדש" ייעוץ משפטי קלוקל, משולל היגיון ומנוגד לדין? ומדוע היא בוחרת להעניש סטודנט שקרס כלכלית על כי בתום לב החליט לשמש כתובע ייצוגי עבור כל הסטודנטים של המכללה, כדי להשיב להם כספים שנגבו ביתר?

הסטודנט א' מספר על לילות טרופי שינה בעקבות ההודעה על ביטול המלגה, ועל תחושה ש"סומן" על ידי המכללה: "אני לא יודע אם מחר פתאום יגידו לי שאני לא יכול להיכנס לשיעור או יחפשו אותי על כל דבר קטן. אני מאוד מקווה שהם יתעשתו וישנו את החלטתם. הבקשה לשינוי מסלול הוגשה לפני שהצטרפתי לתביעה הייצוגית, ואת שני הדברים עשיתי מתוך מצוקה".

מה אומר החוק על סנקציות נגד תובע ייצוגי?

זכות הגישה לערכאות היא זכות יסוד של האדם באשר הוא אדם, ואף מעין "זכות - עליונה", נעלה על זכות יסוד, אשר לעיתים אף יראו בה כזכות חוקתית לכל דבר, וכן כתוצאה מדרישת החוק לתת לאדם את יומו בבית המשפט, האפשרות להגן על עצמו בהליך המשפטי.

השופט חשין ציין בהקשר זה: ..דעתי-שלי היא, כי זכות הגישה לבית המשפט אין היא זכות יסוד במובנו הרגיל של המושג זכות-יסוד... זכות הגישה לבית המשפט הינה צינור החיים של בית-המשפט. התשתית לקיומם של הרשות השופטת ושל שלטון החוק".

"אין לי ספק", מציין עו"ד אור "שבית המשפט יראה את מעשה ביטול המלגה, כמעשה שבא לחסום זכות יסוד של א' - לתבוע את המרכז הבינתחומי.

לא ייתכן שעו"ד של הבינתחומי ומוסד אקדמי שאמורים לייצג טוהר מידות וערכים של שיוויון יהלכו אימים על תובע ייצוגי על מנת למנוע ממנו את הגישה לתבוע ללא פחד. בפרט שמדובר בסטודנט שכבר אושרה לו מלגה - זה פשוט מעשה נבלה. שלחתי מכתב התראה טרם תביעה נזיקית למכללה. אני מקווה שהם יבינו את הטעות האומללה שביצעו ויודיעו לסטודנט כי טעו ויתנצלו. ככל ולא יעשו זאת, לבקשת הסטודנט, נייצג אותו בתביעה נזיקית בחינם כנגד המכללה ובית המשפט יכריע".

תגובת המרכז הבינתחומי: "הבינתחומי הרצליה אינו נוהג להגיב לתוכן שיווקי ממומן ובמקרה הזה, 'כתבה' בתשלום המנוסחת באופן מגמתי, שנקנתה על ידי עורך הדין פנחס מיכאל אור, אשר מייצג את התובע הייצוגי בהליכים משפטיים מול המרכז הבינתחומי. בכוונת המרכז הבינתחומי לנהל את ההליך המשפטי בפני בית-המשפט ולא בתקשורת".

תגובת עו"ד פינחס מיכאל אור לתגובת הבינתחומי: "איני מוצא כל מניעה לממן פרסום כתבות, ככל ויש בכך צורך, וזאת כדי להוציא את הצדק לאור ולדאוג לחלשים שבציבור, שאין ידם משגת לכך. ונראה כי גם יש שכר לעמל. לשמחתי, בד בבד עם פרסום הכתבה, הודיעה המכללה לסטודנט כי חזרה בה מביטול המלגה, וכי הסטודנט יקבל את המלגה. אני מברך את המכללה על ההחלטה הנכונה, ומבחינתי מאבק זה בא לסיומו".

תגובת המרכז הבינתחומי לכך: "הסטודנט המדובר ביקש לעבור מסלול אקדמי כדי להוזיל את שכר הלימוד. למרות שבקשתו לא התאפשרה מבחינה אקדמית, הוצעה לו, לפנים משורת הדין, ונוכח הרצון לסייע בידי מי שמתקשה כלכלית בתקופה זו, מלגה שתכסה את ההפרש בשכר הלימוד. הסטודנט, מטעמיו, בחר שלא לעדכן את הגורם אליו פנה על כך שבמקביל הוא הגיש תובענה ייצוגית כנגד אותו מוסד ממנו הוא מבקש הקלות וסיוע. משהתבררה בדיעבד עובדה זו, עוכבה השלמת המהלך לצורך בדיקה משפטית. בסיומה של הבדיקה התברר כי קיימת חובה בחוק לעדכן את בית המשפט בכל הטבה הניתנת לתובע ייצוגי, תוך כדי ההליך. מיד לאחר מסירת הודעה כאמור לבית המשפט ובהנחה כי בית-המשפט לא יורה אחרת, בכוונתו של המרכז הבינתחומי להשלים את הליך הענקת המלגה. לעניין זה יצוין כי נוסח של הודעה משותפת הועבר לב"כ הסטודנט אך טרם זכה למענה ענייני ועל-כן השלמת הליך הענקת המלגה טרם הסתיים".

עו"ד פנחס מיכאל אור הוא הבעלים של משרד עורכי הדין פנחס מיכאל אור ושות' המתמחה בתביעות ייצוגיות, משפט מסחרי ודיני נזיקין.

טלפון: 050-4658086

הכתבה באדיבות Zap משפטי

המידע המוצג בכתבה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהליכים. כל המסתמך על המידע המופיע בכתבה עושה זאת על אחריותו בלבד

הודעת הבינתחומי לתלמיד על הנכונות להעניק לו את המלגה(צילום: צילום מסך, צילום מסך)
  • מלגות
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully